۰
نشست اصحاب رسانه با دكتر احمدعلی کیخا - سه شنبه مورخ 97/2/11

مصاحبه دکتر احمدعلی کیخا با شبکه هامون پس از نشست مدیران بخش کشاورزی، آب، منابع طبیعی، محیط زیست و بانک کشاورزی استان با کشاورزان، معتمدین روستایی منطقه سیستان – سه شنبه مورخ ۹۷/۲/۱۱

       مصاحبه ها      ۲۲ خرداد, ۱۳۹۷

مصاحبه دکتر احمدعلی کیخا با شبکه هامون پس از نشست مدیران بخش کشاورزی، آب، منابع طبیعی، محیط زیست و بانک کشاورزی استان با کشاورزان، معتمدین روستایی منطقه سیستان – سه شنبه مورخ ۹۷/۲/۱۱  

۰
دیدار دکتر احمدعلی کیخا با فرماندهی و پرسنل ناجای مستقر در حوزه سیستان - دوشنبه مورخ 97/2/10

دیدار دکتر احمدعلی کیخا با فرماندهی و پرسنل ناجای مستقر در حوزه سیستان – امروز دوشنبه مورخ ۹۷/۲/۱۰

       گزارش تصویری      ۱۰ اردیبهشت, ۱۳۹۷

در ابتدای این نشست سرهنگ نجابت ضمن خیرمقدم از رایزنی دکتر احمدعلی کیخا بافرماندهی انتظامی کشور برای حل مشکلات پرسنل انتظامی در ارتباط با همسانی حقوق نیروهای مرزبانی و انتظامی و سایر مواردی که فرماندهی زابل و سردار قنبری فرماندهی…… بیشتر »