۰

خبرها / گزارش تصویری

جلسه دکتر کیخا با مسوولین مربوطه پیرامون روکش آسفالت جاده های روستایی و بین شهری سیستان و احداث پل ها و راه های روستایی مورد نیاز

فروردین ۲۳, ۱۳۹۷ در ۸:۲۸ ب٫ظ توسط

جلسه دکتر کیخا با دکتر حسن نیا معاون وزیر راه وشهرسازی و مهندس نوروزی مسئول نگهداری راه های فرعی و روستایی کشور و مهندس اکبری مسوول نگهداری پلها و ابنیه فنی و نقاط حادثه خیز کشور پیرامون روکش آسفالت جاده های روستایی و بین شهری سیستان و احداث پل ها و راه های روستایی مورد نیاز

جلسه دکتر کیخا با دکتر حسن نیا معاون وزیر راه وشهرسازی و مهندس نوروزی مسئول نگهداری راه های فرعی و روستایی کشور و مهندس اکبری مسوول نگهداری پلها و ابنیه فنی و نقاط حادثه خیز کشور پیرامون روکش آسفالت جاده های روستایی و بین شهری سیستان و احداث پل ها و راه های روستایی مورد نیاز

جلسه دکتر کیخا با دکتر حسن نیا معاون وزیر راه وشهرسازی و مهندس نوروزی مسئول نگهداری راه های فرعی و روستایی کشور و مهندس اکبری مسوول نگهداری پلها و ابنیه فنی و نقاط حادثه خیز کشور پیرامون روکش آسفالت جاده های روستایی و بین شهری سیستان و احداث پل ها و راه های روستایی مورد نیاز

برچسب‌ها, ,

پاسخ دهید