۰

گزارش تصویری

دیدار دکتر احمدعلی کیخا با معتمدین روستای تاریخی قلعه نو – چهارشنبه مورخ ۹۷/۱/۸

فروردین ۲۳, ۱۳۹۷ در ۸:۴۷ ب٫ظ توسط

دیدار دکتر احمدعلی کیخا با معتمدین روستای تاریخی قلعه نو - چهارشنبه مورخ 97/1/8

دیدار دکتر احمدعلی کیخا با معتمدین روستای تاریخی قلعه نو - چهارشنبه مورخ 97/1/8 دیدار دکتر احمدعلی کیخا با معتمدین روستای تاریخی قلعه نو - چهارشنبه مورخ 97/1/8

پاسخ دهید