۰

خبرها / گزارش تصویری

تشکیل اولین همایش توسط دکتر کیخا با کشاورزان و کارشناسان امر جهت بررسی و اقدام مناسب در مقابله با خشکسالی و رفع مشکلات کشاورزان در سیستان

خرداد ۲۲, ۱۳۹۷ در ۸:۲۰ ب٫ظ توسط

تشکیل اولین همایش توسط  دکتر کیخا با کشاورزان و کارشناسان امر جهت بررسی و اقدام مناسب در مقابله با خشکسالی و رفع مشکلات کشاورزان در سیستان

تشکیل اولین همایش توسط  دکتر کیخا با کشاورزان و کارشناسان امر جهت بررسی و اقدام مناسب در مقابله با خشکسالی و رفع مشکلات کشاورزان در سیستان تشکیل اولین همایش توسط  دکتر کیخا با کشاورزان و کارشناسان امر جهت بررسی و اقدام مناسب در مقابله با خشکسالی و رفع مشکلات کشاورزان در سیستان تشکیل اولین همایش توسط  دکتر کیخا با کشاورزان و کارشناسان امر جهت بررسی و اقدام مناسب در مقابله با خشکسالی و رفع مشکلات کشاورزان در سیستان تشکیل اولین همایش توسط  دکتر کیخا با کشاورزان و کارشناسان امر جهت بررسی و اقدام مناسب در مقابله با خشکسالی و رفع مشکلات کشاورزان در سیستان تشکیل اولین همایش توسط  دکتر کیخا با کشاورزان و کارشناسان امر جهت بررسی و اقدام مناسب در مقابله با خشکسالی و رفع مشکلات کشاورزان در سیستان تشکیل اولین همایش توسط  دکتر کیخا با کشاورزان و کارشناسان امر جهت بررسی و اقدام مناسب در مقابله با خشکسالی و رفع مشکلات کشاورزان در سیستان

برچسب‌ها, ,

پاسخ دهید