۰

گزارش تصویری

گزارش دیدارهای دکتر احمدعلی کیخا در محل دفتر ارتباطات مردمی، ۵ مرداد ۱۳۹۵

مرداد ۵, ۱۳۹۵ در ۱۰:۱۵ ق٫ظ توسط

دیدارهای مردمی دکتر احمدعلی کیخا در محل دفتر ارتباطات مردمی ایشان
دیدارهای مردمی دکتر احمدعلی کیخا در محل دفتر ارتباطات مردمی ایشان

دیدارهای مردمی دکتر احمدعلی کیخا در محل دفتر ارتباطات مردمی ایشان

دیدارهای مردمی دکتر احمدعلی کیخا در محل دفتر ارتباطات مردمی ایشان

دیدارهای مردمی دکتر احمدعلی کیخا در محل دفتر ارتباطات مردمی ایشان

دیدارهای مردمی دکتر احمدعلی کیخا در محل دفتر ارتباطات مردمی ایشان

دیدارهای مردمی دکتر احمدعلی کیخا در محل دفتر ارتباطات مردمی ایشان

دیدار و نشست دکتر احمدعلی کیخا با مدیرکل رفاه و امور اجتماعی استان و هییت همراه در محل دفتر ارتباطات مردمی ایشان

دیدار و نشست دکتر احمدعلی کیخا با مدیرکل رفاه و امور اجتماعی استان و هییت همراه در محل دفتر ارتباطات مردمی ایشان

دیدارهای مردمی دکتر احمدعلی کیخا در محل دفتر ارتباطات مردمی ایشان

دیدار و نشست دکتر احمدعلی کیخا با ریاست اداره فنی و حرفه ای شهرستان زابل و هییت همراه در محل دفتر ارتباطات مردمی ایشان

دیدار و نشست دکتر احمدعلی کیخا با ریاست اداره فنی و حرفه ای شهرستان زابل و هییت همراه در محل دفتر ارتباطات مردمی ایشان

دیدار و نشست دکتر احمدعلی کیخا با ریاست اداره فنی و حرفه ای شهرستان زابل و هییت همراه در محل دفتر ارتباطات مردمی ایشان

برچسب‌ها, , , , , , ,

پاسخ دهید