افتخارات و عضویت‌ها


جوایز و رتبه ها:
۱- دانشجوی رتبه اول و ممتاز در مقطع کارشناسی اقتصاد کشاورزی، دانشگاه شیراز، ایران، (۱۳۶۹).
۲- رتبه دوم کنکور کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی ایران، (۱۳۶۹).
۳- برنده جایزه بهترین مقاله دانشجویی در هفتمین سمپوزیوم انجمن اقتصاددانان کشاورزی استرالیا و نیوزیلند، آکلند، نیوزیلند، (۱۳۸۳).

عضویت در مجامع و انجمن­های علمی:

 • نائب رئیس انجمن علمی اقتصاد کشاورزی ایران؛
 • عضو انجمن اقتصاد دانان کشاورزی استرالیا؛
 • عضو انجمن بین­المللی اقتصاد دانان کشاورزی جهان.

عضویت در کمیته ها و شوراهای اجرایی، علمی و پ‍ژوهشی:

 1. رئیس کمیته انسان و کره مسکون دفتر یونسکو در ایران؛
 2. عضو کمیته ملی آب­شناسی دفتر یونسکو در ایران؛
 3. نماینده سازمان حفاظت محیط زیست در کمیته تخصصی شورای عالی آب کشور؛
 4. نماینده تام­الاختیار سازمان حفاظت محیط زیست در کمیسیون دائمی رودخانه­های مرزی و منابع آب مشترک هیأت دولت؛
 5. عضو هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی زابل؛
 6. عضو هیات امنای دانشگاه زابل؛
 7. عضو هیات امنای دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار؛
 8. عضو هیات امنای پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار؛
 9. نماینده تام‌الاختیار سازمان حفاظت محیط زیست در کارگروه ملی بیابان‌زدایی؛
 10. رئیس شورای راهبری دومین همایش بین­المللی مدیریت و مهندسی تالاب­ها؛
 11. عضو هیأت تحریریه فصلنامه محیط زیست؛
 12. عضو شورای برنامه­ریزی پژوهشکده کشاورزی زابل، دانشگاه سیستان و بلوچستان؛
 13. نماینده رئیس دانشگاه سیستان و بلوچستان در امور ارزیابی و نظارت واحدهای آموزشعالی مستقر در زابل؛
 14. نماینده تام­الاختیار دانشگاه زابل در طرح ایجاد دانشگاه هوشمند زابل مصوب سازمانمدیریت و برنامه­ریزی کشور؛
 15. عضو کمیسیون اقتصاد، توسعه و ترویج گروه مطالعاتی کشاورزی و منابع طبیعی سازمانبسیج اساتید کشور؛
 16. عضو علی­البدل هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان استانداریسیستان و بلوچستان؛
 17. عضو هسته مطالعات سازمان بازرگانی استان سیستان و بلوچستان؛
 18. عضو کمیسیون فنی شرکت سهامی توسعه منابع آب و خاک سیستان؛
 19. عضو شورای پژوهشی دانشگاه­های سیستان و بلوچستان و زابل؛
 20. عضو کمیته کارشناسی الگوی پیشرفت کشاورزی در راستای الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت؛
 21. عضو کمیسیون تخصصی قوانین و مقررات شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور؛
 22. مشاور دبیر اولین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران؛
 23. عضو کمیته علمی اولین کنفرانس بین­المللی توسعه روستایی تجارب ایران و کشورهایمنتخب، بهمن ماه ۱۳۹۰ دانشگاه سیستان و بلوچستان؛
 24. عضو کمیته علمی سومین همایش آمورش و پژوهش علم اقتصاد در ایران، زمستان ۱۳۸۵، دانشگاه علامه طباطبایی تهران؛
 25. عضو کمیته علمی همایش استان شناسی، تیر ماه ۱۳۷۵ دانشگاه سیستان و بلوچستان؛
 26. عضو هیات تحریریه فصلنامه سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی.